English French Polish

Regulamin przewoźnika

Firma Rafbus-Airport Shuttle Transfer nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od niej, w szczególności takie jak:

 • wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie,
 • wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,
 • zastosowanie się do żądań policji,
 • śmierć lub wypadek na drodze,
 • zamkniecie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu,
 • inne okoliczności niezależne od przewoźnika.
 1. Kierowca czeka na pasażera max. do 20 minut od wyznaczonej godziny odjazdu.
 2. Zabrania się palenia tytoniu i picia napojów alkoholowych w busach.
 3. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie busów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających.
 4. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie busa, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
 5. 

Pasażer może zarezerwować swój przejazd poprzez system online lub poprzez maila, istnieje również możliwość dokonania rezerwacji dzwoniąc pod numer (+32465.23.73.38) Rafbus -Airport Shuttle Transfer.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji wcześniej niż `48 godziny przed przejazdem, klient nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, natomiast, jeżeli anulacja nastąpi w okresie mniejszym niż 48 godziny od przejazdu, zostanie wysłana faktura obciążać klienta*.
  *Faktura jest ostanim wezwaniem do zaplaty.
 7. Osoby, które zamawiają przejazd w dniu wyjazdu lub mniejszym niż 48 godziny od odjazdu, przy anulacji również będzie obciążony faktura. 
 8. Potwierdzony przejazd, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu !
 9. Przewoznik ustala ceny przejazdu (Firma Rafbus -Airport Shuttle Transfer).
 10. Tylko i wyłącznie zamówienia potwierdzone przez wykonawcę usług transportowych poprzez maila lub w trakcie rozmowy telefonicznej są uważane za ważne. Rezerwacje niepotwierdzone przez Rafbus -Airport Shuttle Transfer nie są uważane za ważne i wykonawca usług transportowych nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
 11.  Przewoźnik ubezpiecza pasażerów od nieszczęśliwych wypadków podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 12. Przewoźnik odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż jedynie do wysokości 40,00 € pod czas przejazdu w busie. Bagaż o wyższej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie.
 13. Pasażer ma obowiązek poinformować wykonawcę usługi transportowej o zmianach adresu odbioru lub dostarczenia 12 godzin przed.
 14. W momencie składanie rezerwacji klient ma obowiązek poinformowania, o liczbie bagażu oraz rodzaj (Sprzęt sportowy, wózek inwalidzki, wózek dziecięcy).
 15. W celu poprawnego wykonania usługi transportowej pasażer ma obowiązek podać właściwy numer telefonu, adres mailowy oraz dokladny adres odbioru, pod którym można się z nim kontaktować.
 16. Wykonawca usługi transportowej nie będzie udostępniał danych osobowych pasażerów osobom trzecim zgodnie z dyrektywą  Uni Europejskiej.